Browse Category Bài viết Forex

Triển vọng giá của Dow Jones: Thu nhập của ngân hàng Cảnh báo về suy thoái bất thường ở phía trước

Triển vọng giá của Dow Jones: Thu nhập của ngân hàng cảnh báo về suy thoái bất thường Phía trước tiếp tục loạt bài bình luận tài chính hàng tuần của Dow Jones. Các chủ đề chính là cách Cục Dự trữ Liên bang sẽ phản ứng với sự suy thoái kinh tế gần đây […]

Read more

GDP và GNP

Khi nói đến giao dịch với GPP và GNP trong Forex, bạn sẽ nhận thấy rằng nhiều nhà giao dịch tốt nhất ngoài kia vẫn sử dụng các thuật ngữ này. Hầu hết thời gian họ không sử dụng tương đương tiếng Anh của các điều khoản này. Họ thường sử dụng các thuật ngữ […]

Read more

Cuộc biểu tình của NZD có thể mở rộng sang châu Á khi ổn định dữ liệu truyền cảm hứng cho sự lạc quan

Cuộc biểu tình của NZD có thể kéo dài sang châu Á trong năm thứ hai liên tiếp trong năm nay. Căng thẳng địa chính trị trong khu vực có thể cung cấp một số rào cản địa chính trị, nhưng cuộc biểu tình rõ ràng được hưởng lợi từ sự ổn định trong các […]

Read more