Browse Category Bài viết Forex

Chỉ có 3 triệu bitcoin mà không có bất kỳ điểm tiêu cực nào (và 120 năm để có được chúng)

Chuỗi khối càng dài thì càng khó để một người khai thác xấu bắt kịp. Những người còn lại kiểm tra câu trả lời (rất nhanh, vì họ chỉ kiểm tra lại dự đoán lợi nhuận, thử chứ không phải hàng triệu). Hỏi ai đó có tài khoản tiết kiệm ở Síp về những gì […]

Read more